ИРГЭДЭЭС ИРҮҮЛСЭН САНАЛ, ХҮСЭЛТ, ӨРГӨДӨЛ ГОМДЛЫН 03 ДУГААР САРЫН 15-НЫ ӨДРИЙН БАЙДЛААРХ МЭДЭЭ

Тус газарт 2014 оны 01 дүгээр сарын 02-ны өдрөөс 03 дугаар сарын 15-ны өдрийн байдлаар нийт 436 иргэн хандсан бөгөөд холбогдох удирдлагуудад танилцуулан шийдвэрлүүлж, хариуг тухай бүр нь өгч ажиллаж байна. Үүнд:

    • Бичгээр гаргасан өргөдөл, гомдол – 21
    • Засгийн газрын 11-11 мэдээллийн төвд – 4    

Хэрвээ та татаж авах бол ЭНД дарна уу.

Сэтгэгдэл үлдээх