Иргэдээс төрийн байгууллага албан тушаалтан гаргасан өргөдөл гомдлыг шийдвэрлэх тухай

Сэтгэгдэл үлдээх