Нийгмийн даатгалын сангаас авах тэтгэвэр тэтгэмж 2015 оны байдлаар байхгүй байна.

Сэтгэгдэл үлдээх