• 1 дугээр сарын мэдээг PDF хэлбэрээр татаж авах 
  • 2 дугаар сарын мэдээг PDF хэлбэрээр татаж авах 
  • 3 дугаар сарын мэдээг PDF хэлбэрээр татаж авах 
  • 4 дугээр сарын мэдээг PDF хэлбэрээр татаж авах 
  • 5 дугээр сарын мэдээг PDF хэлбэрээр татаж авах 
  • 6 дугээр сарын мэдээг PDF хэлбэрээр татаж авах 
  • 7 дугээр сарын мэдээг PDF хэлбэрээр татаж авах 
  • 8 дугээр сарын мэдээг PDF хэлбэрээр татаж авах 
  • 9 дугээр сарын мэдээг PDF хэлбэрээр татаж авах 
  • 10 дугээр сарын мэдээг PDF хэлбэрээр татаж авах 

MS Excel хэлбэрээр татаж авах 

1 дүгээр сарын мэдээ

2 дугаар сарын мэдээ

3 дугаар сарын мэдээ

4 дугаар сарын мэдээ

5 дугаар сарын мэдээ

6 дугаар сарын мэдээ

7 дугаар сарын мэдээ

8 дугаар сарын мэдээ

9 дугаар сарын мэдээ

10 дугаар сарын мэдээ

Сэтгэгдэл үлдээх