ХАРИЛЦАА ХОЛБОО, МЭДЭЭЛЛИЙН ТЕХНОЛОГИЙН ГАЗАР БОЛОН  БҮХ НИЙТИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ

ҮҮРГИЙН САНГААС 2018-2019 ОНУУДАД ХЭРЭГЖҮҮЛСЭН ТӨСӨЛ ХӨТӨЛБӨРҮҮДИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

 Д/д Төслийн нэр

дугаар

Төсөвт өртөг Тендерт оролцохоор санал ирүүлсэн байгууллагын нэр Шалгарсан оролцогчийн нэр Гэрээ байгуулсан огноо, Гэрээ дуусах огноо Гэрээний дүн
1 Алслагдсан сумдын үүрэн холбооны сүлжээ /Баян-Өлгий, Алтанцөгц, Дэлүүн сум

ХХМТГ/201803002

210,000,000 Эйч Ти Эл ХХК,

Нью-Оптик ХХК

Нью-Оптик ХХК 2018.06.14

2018.10.31

189,000,000
2 Шилэн кабелийн сүлжээнд холбох /Баян-Өлгий, Булган сум/

ХХМТГ/201803003

1,000,000,000 Оргилуун үйлс ХХК, Нью-Оптик ХХК,

Нью Телеком ХХК,

Хасу Энержи ХХК,

Монкабель системс ХХК

Монкабель системс ХХК 2018.07.09

2018.10.31

937,298,453
3 Шилэн кабелийн сүлжээнд холбох /Завхан, Отгон сум/

ХХМТГ/201803004

550,000,000 Ай Си Нэт ХХК,

Нопсан ХХК,

Сатлайт Повер ХХК,

Нью-Оптик ХХК,

Монкабель системс ХХК

Нью-Оптик ХХК 2018.06.29

2018.10.31

477,724,000
 4 Алслагдсан сумын үүрэн холбооны дахин дамжуулах сүлжээ /Увс, Давст сум/

ХХМТГ/201803001-1

200,000,000 Нопсан ХХК,

Эйч Ти Эл ХХК

Нопсан ХХК 2018.08.13

2018.10.31

180,523,456
Бүх нийтийн үйлчилгээний үүргийн сан
5 Хөдөө орон нутгийн алслагдсан сум, суурин газарт үүрэн холбооны үйлчилгээ хүргэх/10 цэгт/

TH-ХХМТГ/201804007/ 2 багцтай

700,000,000 Юнител ХХК. Скайтел ХХК Юнител ХХК 2018.07.20

2021.07.20

Багц-1    337,000,000

Багц-2   341,000.000

6 Хөдөө орон нутгийн алслагдсан сум, суурин газарт үүрэн холбооны үйлчилгээ хүргэх/10 цэгт/

TH-ХХМТГ/201804008/ 2 багцтай

700,000,000 Юнител ХХК, Скайтел ХХК Юнител ХХК 2018.08.20

2021.08.20

Багц-1    349,000.000

Багц-2   339,500.000

7 Хөдөө орон нутгийн алслагдсан сумын багт хөдөлгөөнт холбооны үйлчилгээ хүргэх /сүлжээний өргөтгөл/

TH-ХХМТГ/201804014

20,000,000 Юнител ХХК, Жи-мобайл ХХК Юнител ХХК 2018.12.04

2018.12.20

19,000,000
8 Өндөр хурдны шилэн кабелийн сүлжээнд холбогдоогүй сумдыг холбох /1сум/

TH-ХХМТГ/201804018

300,000,000 Оптек Энержи ХХК, Ай Си Нэт ХХК, Нопсан ХХК, Эйч Ти Эл ХХК Оптек Энержи ХХК 2018.08.13

2018.10.01

279,089,304
9 Харилцаа холбооны байр цамхаг шинэчлэх /3 суманд/

TH-ХХМТГ/201804019

100,000,000 Эйч Ти Эл ХХК, Түгээмэлван ХХК Эйч Ти Эл ХХК 2018.08.13

2018.10.01

91,445,886
10 Харилцаа холбооны нэг цэгийн үйлчилгээний төв барих

TH-ХХМТГ/201804017

397,000,000 Хан-Аттрубут ХХК, Эйч Ти Эл ХХК Хан-Аттрубут ХХК 2018.07.10

2018.12.15

393,448,169
11 Монголын улсын үндэсний хиймэл дагуулын сүлжээ хөгжүүлэхтэй холбоотой олон улсын хууль эрхзүйн актуудыг орчуулж, ном болгон хэвлэх

TH-ХХМТГ/201804015

25,000,000 Шилмэл Өнгө ХХК, Мөнхийн үсэг ХХК, Адмон принт ХХК Шилмэл Өнгө ХХК 2018.10.29

2018.12.10

24,986,800
12 Тоон телевизийн үйлчилгээний тасралтгүй байнгын ажиллагаа, чанар, хамрах хүрээг сайжруулах зорилгоор радио долгионы зурвасын шүүр нийлүүлэх гэрээ

TH-ХХМТГ/201804006

130,000,000 Эм Эс И ХХК, Ай Ти Зон ХХК Эм Эс И ХХК 2018.10.24

2018.12.08

105,919,000
13 Иргэдэд тоон гарын үсгийн хэрэглээг таниулах, ашиглах чадварын сайжруулах, сургалт, судалгаа, сурталчилгаа

ХХМТГ/201804009

100,000,000 Энержи бөх бат ХХК, АЭ энд ЖААГ ХХК, Эн Эф Эм ХХК, Эс Ай Си Эй ХХК Хасмервилоус ХХК 2018.09.27

2018.12.24

99,500,000
14 Монгол Улсад шуудангийн нэгдсэн код бий болгоход шаардлагатай суурь судалгаа

ХХМТГ/201804012

30,000,000 Орчардконсалтинг ХХК, Эрдмийн аргамж консалтинг ХХК Сургалт, эрдэм шинжилгээ, судалгаа, пиар мониторингийн стратеги академи” ТББ 2018.09.20

2018.12.17

29,505,480
15 Монгол бичвэрийг авианд хөрвүүлэх програм хангамж боловсруулах

ХХМТГ/201804013

50,000,000 НЖР ХХК, ЭХОМН ХХК Мон Спиич Ай Ти ХХК 2018.06.22

2018.12.20

44,900,000
16 Мэдээлэл харилцаа холбооны технологийн хэрэглээний мэдлэгийг дээшлүүлэхэд чиглэгдсэн контентүүдийг хийж, олон нийтэд түгээх

ХХМТГ/201804010

61,130,400 Эй Плас Интернэйшнл ХХК, Чүрэ ХХК, Эн Эм Эм Эй ХХК Марчаахай ХХК 2018.07.06

2018.10.17

51,950,000
17 Харилцаа холбоо, мэдээллийн технологийн салбарын хүний нөөцийн судалгаа

ХХМТГ/201804011

100,000,000 ШУТИС, Эс Ай Си Эй ХХК, ШУТИС-Мэдээлэл, Холбооны Технологийн сургууль Сургалт, эрдэм шинжилгээ, судалгаа, пиар мониторингийн стратеги академи” ТББ 2018.11.21

2019.02.21

97,770,240
18 “Иргэдэд мэдээлэл харилцаа холбооны хэрэглээний талаарх гарын авлага болон сурталчилгааны материал боловсруулж, хэвлэн түгээх”

ТН-ХХМТГ201804016

25,000,000 Зарлагдаагүй байна.
Сэтгэгдэл үлдээх