Харилцаа холбоо, мэдээллийн технологийн газрын  Бүх нийтийн үйлчилгээний үүргийн сангаас 2017-2018 онуудад хэрэгжүүлсэн төсөл хөтөлбөрүүдийн мэдээлэл

Д/д Тухайн жилд худалдан авсан бараа, ажил, үйлчилгээний нэр Тендер шалгаруулалтыг явуулсан журам ХААГ-н сайтад тендерийн урилга нийтэлсэн огноо Тендерт шалгарсан оролцогчийн товч мэдээлэл Тендерт шалгараагүй оролцогчийн товч мэдээлэл
1 Хөдөө орон нутгийн алслагдсан сум, суурин газарт үүрэн холбооны үйлчилгээ хүргэх Хязгаарлагдмал тендер шалгаруулалт 2017.05.10  Жи-Мобайл ХХК  Мобиком корпораци ХХК, Юнител групп ХХК
Хязгаарлагдмал тендер шалгаруулалт
Хязгаарлагдмал тендер шалгаруулалт
2 Хөдөө орон нутгийн алслагдсан сум, суурин газарт утасгүй болон суурин өргөн зурвасын сүлжээ байгуулах, интернэтийн үйлчилгээ хүргэх Нээлттэй тендер шалгаруулалт 2017.07.21 2017.08.30 МЦХ ХК
Нээлттэй тендер шалгаруулалт
Нээлттэй тендер шалгаруулалт
3 Өндөр хурдны өргөн зурвасын сүлжээнд холбогдоогүй суманд бага оврын сансрын холбооны систем ашиглан интернэтийн үйлчилгээ хүргэх Хязгаарлагдмал тендер шалгаруулалт 2017.05.11 Исатком ХХК
4 Тоон телевизийн үйлчилгээний тасралтгүй байнгын ажиллагаа, чанар, хамрах хүрээг сайжруулах Нээлттэй тендер шалгаруулалт 2017.06.23 Ай Ти Зон ХХК Эйч Ти Эл ХХК
5 Шуудангийн салбарын үйлчилгээний хүргэлтийн давтамж, хүртээмжийг нэмэгдүүлэх, дэмжлэг үзүүлэх Нээлттэй тендер шалгаруулалт 2017.05.16  Монгол Шуудан ХХК
6 Монгол Улсын үндэсний хиймэл дагуулын сүлжээг хөгжүүлж, харилцаа холбоо, мэдээллийн технологийн үйлчилгээг бүх орон даяар хүргэх боломжийг бүрдүүлэх, бодлогын суурь судалгаа Нээлттэй тендер шалгаруулалт 2017.05.19 2017.05.31  ШУТИС-МХТСургууль Бэст Шийдэл ХХК, Гранд Эверест ХХК
7 Ярианы синтез (TTS), автомат яриа таних (ASR) судалгааны ажлыг Монгол хэлний хувьд гүйцэтгэж нийт иргэдийн өргөн хэрэглээнд нэвтрүүлэх судалгаа Нээлттэй тендер шалгаруулалт 2017.07.19 2017.08.03 Бэст Шийдэл ХХК Шинжлэх ухаан технологийн их сургууль-МХТС, Бит софт ХХК
8 Иргэдэд харилцаа холбоо, мэдээллийн технологийн талаарх гарын авлага болон сурталчилгааны материал боловсруулж, хэвлэн түгээх Нээлттэй тендер шалгаруулалт 2017.11.24 Алмаз Пресс ХХК Ном Бест ХХК, Амар Пресс ХХК
Сэтгэгдэл үлдээх