Захиргаа удирдлагын хэлтэс

Энэ нэгж нь төрийн захиргааны болон хүний нөөцийн удирдлагын манлайллыг хангах,  хууль эрх зүйн зөвлөгөө, дэмжлэг үзүүлэх, байгууллагын санхүүг эрхлэх, салбарын стандартчиллыг хөгжүүлэх, гадаад хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх, бодлогын хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ, дотоод аудит хийх, үр дүнд нь үнэлгээ өгөх, статистик мэдээ, мэдээллээр хэрэглэгчдийг хангах үндсэн үүргийг хүлээж, энэ хүрээнд төрийн захиргааны удирдлагын манлайллыг хангах, салбарын хүний нөөцийн бодлогыг хэрэгжүүлэх, санхүүгийн үйл ажиллагааг эрхлэх, салбарын үйл ажиллагааг хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр олон нийтэд сурталчлах; салбарын хууль, эрх зүйн орчныг боловсронгуй болгоход зөвлөгөө, дэмжлэг үзүүлэх, газрын даргын болон дээд газрын шийдвэр, хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг зохицуулж, хяналт тавих, салбарын стандартчиллыг хөгжүүлэх ажлыг зохицуулах; гадаад хамтын ажиллагааны удирдлага зохицуулалтад дэмжлэг үзүүлэх; хууль тогтоомж, гэрээ хэлэлцээр, хөтөлбөр, төслийн хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ, дотоод аудит хийх, үр дүнг үнэлэх, салбарын статистик мэдээ гаргах, мэдээллийн сан байгуулах, хэрэглэгчдийг мэдээллээр хангах чиг үүрэг хэрэгжүүлнэ. Энэ нэгжийн зарим чиг үүргийн хүрээнд гадаад хамтын ажиллагааны нэгж, хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын нэгж ажиллана.

Энэ нэгжийн үйл ажиллагаа нь газрын өдөр тутмын үйл ажиллагааг хэвийн явуулах, газрын ажлыг төлөвлөх, түүний биелэлтийг гаргах, зохион байгуулалтын бүтцийн нэгжүүдийн үйл ажиллагааг уялдуулан зохицуулах, хүний нөөцийг хөгжүүлэх, хууль эрх зүйн зөвлөгөө өгөх, ажиллагсдыг авлигаас урьдчилан сэргийлэх, салбарын бодлого, хөтөлбөр, төлөвлөгөө, төслийн хэрэгжилтийг хянан шинжлэх аргаар салбарыг хөгжүүлэх үйл ажиллагааг сайжруулахад чиглэсэн зөвлөгөө, дэмжлэгийг цаг тухайд нь өгч, мэдээлэл цуглуулах анхан шатны тогтолцоог зөв бүрдүүлэх замаар үнэн зөв статистик мэдээ гаргаж хэрэглэгчдийг мэдээллээр хангахад чиглэнэ.

Энэ нэгжээс үзүүлэх үйлчилгээний үндсэн хэрэглэгч нь газрын удирдлага, зохион байгуулалтын бүтцийн нэгжүүд, ажилтнууд байх бөгөөд шууд бус хэрэглэгч нь Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газар болон холбогдох байгууллага, аж ахуйн нэгж байна. Энэ нэгжийн үйлчилгээний гол түнш нь Төрийн албаны зөвлөл, Авлигатай тэмцэх газар, Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газар, Гадаад харилцааны яам, Сангийн яам байна.

Нэг. Газрын дарга

1 Б.Чинбат Газрын дарга 201 319626 chinbat@cita.gov.mn
2 Нармандах Даргын туслах, архив, бичиг хэрэг хариуцсан мэргэжилтэн 330781 narmandakh@cita.gov.mn

 Хоёр. Захиргаа, удирдлагын хэлтэс

1 Нямбуу Мягмарсүрэн Хэлтсийн дарга 213 322345 myagmarsuren.n@cita.gov.mn
2 Нусгай   Цэвээндарь Хүний нөөцийн бодлого, байгууллагын дотоод үйл ажиллагаа хариуцсан ахлах мэргэжилтэн 202 324969 tseveendari@cita.gov.mn
3 Цэрэнчимэд Амаргэрэл Тогтоол шийдвэрийн биелэлт, төлөвлөгөө хариуцсан мэргэжилтэн amargerel@cita.gov.mn
4 Батмөнх      Солонго Хууль, эрх зүй, шагнал, дотоод асуудал хариуцсан мэргэжилтэн solongo@cita.gov.mn
5 Хадбаатар  Азжаргал Хэвлэл мэдээлэл, олон нийттэй харилцах асуудал хариуцсан мэргэжилтэн 100 324937 azjargal@cita.gov.mn
6 Алтангинж Батмандах Мэргэжилтэн batmandakh@cita.gov.mn
7 Энхтөр Шижирбаяр Мэдээллийн технологи, дотоод сүлжээ хариуцсан мэргэжилтэн shijirbayar@cita.gov.mn
8 Осор Наранбаатар Ерөнхий нягтлан бодогч 205 330791 naranbaatar@cita.gov.mn
9 Ганболд Лхагвадулам Нярав lkhagvadulan@cita.gov.mn

а.Гадаад хамтын ажиллагааны алба

10 Болд                  Биндэръяа Албаны дарга 304 329236 binderiya@cita.gov.mn
11 Буянбат Баяртуяа Гадаад харилцаа, хамтын ажиллагаа хариуцсан мэргэжилтэн bayartuya@cita.gov.mn

б.Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын алба

12 Батмөнх                    Бат-Эрдэнэ Албаны дарга 206 310554 baterdene@cita.gov.mn
13 Бүжийнэн                Цэцэг Хяналт шинжилгээ, стандарт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн tsetseg@cita.gov.mn
14 Мягмаржав Нямтуяа Статистик мэдээлэл хариуцсан мэргэжилтэн 206 310554 nyamtuya@cita.gov.mn
15 Шагдаржав Хандмаа Төслийн хэрэгжилтийн хяналт, гүйцэтгэл, үр дүнгийн хяналт шинжилгээ хариуцсан мэргэжилтэн khandmaa@cita.gov.mn