Мэдээллийн технологийн бодлого, зохицуулалтын хэлтэс

1 Бадамдорж Билэгдэмбэрэл Хэлтсийн дарга 211 310539 bilegdemberel@cita.gov.mn
2 Сувдаа    Батнасан Цахим засгийн бодлогын асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн 212 330784 batnasan@cita.gov.mn
3 Бямбаахүү Бадамсүрэн Цахим засаглалын интерпрайз архитектур, мэдээллийн системийн бодлого хариуцсан ахлах мэргэжилтэн badamsuren@cita.gov.mn
4 Иванов Мягмарсүрэн Мэдээллийн аюулгүй байдлын дэд бүтэц, эрсдлийн үнэлгээ хариуцсан мэргэжилтэн myagmarsuren@cita.gov.mn
5 Санжаажамц  Ануужин Инноваци, дэвшилтэд технологийн бодлого зохицуулалт хариуцсан мэргэжилтэн anuujin@cita.gov.mn
6 Мягмаржав Оролзод Мэргэжилтэн orolzod@cita.gov.mn

Систем нэгтгэлийн алба

7 Бямбажав Түвшинжаргал Албаны дарга 209 332341 tuvshinjargal@cita.gov.mn
8 Цогтсайхан Оюун Системийн шинжилгээ, судалгаа хариуцсан ахлах мэргэжилтэн 212 330784 oyun@cita.gov.mn
9 Хадаа                      Сувдаа Мэргэжилтэн suvdaa@cita.gov.mn
10 Баярсайхан Гэрэлсүрэн Мэдээллийн аюулгүй байдлын бодлого, стандарт хариуцсан мэргэжилтэн gerelsuren@cita.gov.mn
11 Содном Батцэнгэл Бүртгэл мэдээллийн нэгдсэн тогтолцоо хариуцсан мэргэжилтэн battsengel@cita.gov.mn