Харилцаа холбоо, шуудангийн бодлого зохицуулалтын хэлтэс

Энэ нэгж нь харилцаа холбоо, шуудангийн салбарын хөгжлийн бодлого, хөтөлбөрийн хувилбар боловсруулах, радио давтамж, сансрын технологийн талаарх дэвшилтэт технологийг нутагшуулах, бодлогын удирдамжаар хангах, хэрэгжилтийг зохицуулах үндсэн үүрэг хүлээж, энэ хүрээнд харилцаа холбоо, шуудангийн салбарын дунд, богино хугацааны бодлогыг төлөвлөх, салбарын хөгжлийн бодлого, хөтөлбөрийн хувилбар,  стандарт, төсөл боловсруулах, бодлогын удирдамжаар хангах, мэргэжил, арга зүйн зөвлөгөө, дэмжлэг үзүүлэх, хэрэгжилтийг зохицуулах; харилцаа холбоо, шуудангийн салбарын материаллаг нөөц, техник хангамж, суурь дэд бүтэц болон гамшгийн үеийн холбооны сүлжээний зохион байгуулалтыг төлөвлөх, харилцаа холбооны үйлчилгээний хүртээмжийг дээшлүүлэх, тоон хуваагдлыг бууруулах ажлыг зохион байгуулах, зохицуулах; үндэсний радио давтамжийн нөөцийг үр ашигтай, зүй зохистой ашиглах, шударга, тэгш хуваарилах ажлыг төлөвлөж, хэрэгжилтийг зохион байгуулах, зохицуулах; “Үндэсний хиймэл дагуул” хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах, сансрын болон дэвшилтэт технологийг нутагшуулах, газар, сансар хосолсон өргөн зурвасын сүлжээг бий болгох, тандан судалгааны мэдээг үндэсний хэмжээнд ашиглах, хэрэглээг нэвтрүүлэх талаарх бодлогын удирдамжаар хангах, мэргэжил, арга зүйн зөвлөгөө өгөх, дэмжлэг үзүүлэх чиг үүрэг хэрэгжүүлнэ. Энэ нэгжийн зарим чиг үүргийн хүрээнд сансрын холбооны нэгж ажиллана.

Энэ нэгжийн үйл ажиллагаа нь бодлого төлөвлөлт, зохицуулалттай холбогдсон шийдвэр гаргахад газрын даргад мэргэшлийн өндөр түвшний цаг үеэ олсон, шуурхай мэдээлэл, зөвлөмж үйлчилгээ үзүүлэх замаар хэрэгжинэ.

Энэ нэгжээс үзүүлэх үйлчилгээний үндсэн хэрэглэгч нь газрын дарга байх бөгөөд шууд бус хэрэглэгч нь яам, Засгийн газрын агентлаг, нутгийн захиргааны байгууллага, төрийн өмчийн болон хувийн хэвшлийн аж ахуйн нэгж, иргэд байна. Энэ нэгжийн гол түнш нь Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын мэдээллийн технологийн нэгж, Харилцаа холбооны зохицуулах хороо, харилцаа холбоо, шуудангийн асуудал хариуцсан төрийн өмчит болон төрийн өмчийн оролцоотой аж ахуйн нэгж, хувийн хэвшлийн аж ахуйн нэгжийн удирдлага, мэргэжилтнүүд, холбогдох их, дээд сургуулийн эрдэмтэн, багш, мэргэжлийн холбоод байна.

1 Дангаа      Батбаяр Хэлтсийн дарга 204 330783 batbayar.d@cita.gov.mn
2 Андрай Уранчимэг Үүрэн, суурин холбооны бодлого зохицуулалт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн 203 331621 uranchimeg@cita.gov.mn
3 Содномцэрэн Онончимэг Харилцаа холбооны бодлогын хэрэгжилт хариуцсан мэргэжилтэн ononchimeg@cita.gov.mn
4 Баатарсүрэн Болор Үндсэн сүлжээний асуудал хариуцсан мэргэжилтэн bolor@cita.gov.mn
5 Баярсайхан Сайнтөр Шуудан, цахим худалдааны бодлого төлөвлөлт хариуцсан мэргэжилтэн saintur@cita.gov.mn
6 Энх-Амгалан Балдансамбуу Радио давтамжийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн baldansambuu@cita.gov.mn

Сансрын холбооны алба

7 Цэгмид             Гантөгс Албаны дарга 303 330782 gantugs@cita.gov.mn
8 Вандансамбуу Батбаяр Сансрын холбооны технологи, хиймэл дагуулын координаци хариуцсан ахлах мэргэжилтэн batbayar@cita.gov.mn
9 Баасанжав Оюунцэцэг Радио давтамжийн бодлого зохицуулалт хариуцсан мэргэжилтэн oyuntsetseg@cita.gov.mn