i. Хууль, тогтоомж
ii. Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө
• 2012 он
• 2013 он
• 2014 он
• 2015 он
iii. Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний биелэлт
• 2013 он
• 2014 он
• 2015 он
iv. Сургалт
v. Маягтууд /татаж авах/

Сэтгэгдэл үлдээх