I. Хууль тогтоомж
II. Худалдан авах үйл ажиллагааны төлөвлөгөө
• 2013 он
• 2014 он
• 2015 он
III. Худалдан авах үйл ажиллагааны ил тод байдлын мэдээ
IV. Тендер
• Тендерийн урилга
• Тендерийн нээлт
• Шалгарсан тендер

Сэтгэгдэл үлдээх