Хэлтэс, албадууд

 1. Харилцаа холбоо, шуудангийн бодлого, зохицуулалтын хэлтэс
  • Сансрын холбооны алба
 2. Мэдээллийн технологийн бодлого, зохицуулалтын хэлтэс
  • Систем нэгтгэлийн алба
 3. Радио телевиз, нийгмийн мэдээллийн сүлжээнээ бодлого, зохицуулалтын хэлтэс
 4. Захиргаа удирдлагын хэлтэс
  • Гадаад хамтын ажиллагааны алба
  • Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын алба
 5. Бүх нийтийн үйлчилгээний үүргийн сан
Сэтгэгдэл үлдээх