ITPTA LOGO 2016 new

 “Төрийн захиргааны байгууллагын тогтолцоо, бүтцийн ерөнхий бүдүүвч”-ийн дагуу Монгол Улсын Ерөнхий сайдын эрхлэх асуудлын хүрээнд Монгол Улсын Засгийн газрын 2016 оны 4 тоот тогтоолоор Харилцаа холбоо, мэдээллийн технологийн газрын орон тооны дээд хязгаарыг баталсан.

“Харилцаа холбоо, мэдээллийн технологийн газрын үйл ажиллагааны стратеги, зохион байгуулалтын бүтцийн хөтөлбөрийг батлах тухай” Ерөнхий сайдын 2016 оны 10 дугаар сарын 06-ны өдрийн 69 тоот захирамжаар Харилцаа холбоо, мэдээллийн технологийн газрын зохион байгуулалтын бүтцийг дор дурдсанаар баталсан болно. Үүнд:

а) Харилцаа холбоо, шуудангийн бодлого, зохицуулалтын хэлтэс (Сансрын холбооны асуудал хариуцсан нэгжтэй);

б) Мэдээллийн технологийн бодлого, зохицуулалтын хэлтэс (Систем нэгтгэлийн асуудал хариуцсан нэгжтэй);

в) Радио, телевиз нийгмийн сүлжээний бодлого, зохицуулалтын хэлтэс;

 г) Захиргаа, удирдлагын хэлтэс (гадаад хамтын ажиллагааны нэгж, хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын нэгжтэй);

 

Сэтгэгдэл үлдээх