ITPTA LOGO 2016 new

Харилцаа холбоо, мэдээллийн технологийн газрын үйл ажиллагааны эрхэм зорилго нь мэдээллийн технологи, шуудан, харилцаа холбоо, дэвшилтэт технологийг Монгол Улсын XXI зууны хөгжлийн үндсэн хурдасгуур болгож, мэдлэг оюунд тулгуурласан мэдээлэлжсэн нийгмийг хөгжүүлэхэд оршино.