Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөр

Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөнд тусгагдсан Харилцаа холбоо, мэдээллийн технологийн газраас хэрэгжүүлэх арга хэмжээ

Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийн биелэлт 2018

Сэтгэгдэл үлдээх