Харилцаа холбооны салбарт тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчдэд үзүүлэх Зохицуулалтын үйлчилгээний хөлс тогтоох журмын төсөлд саналаа өгнө үү

 In Мэдээ мэдээлэл

Харилцаа Холбооны тухай хуулийн 6.1.4-т заасныг үндэслэн дэд бүтцийн сайдын 2003 оны 2 дугаар сарын 27-ны өдрийн 39 дүгээр тушаалаар батлагдсан “Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчдэд үзүүлэх зохицуулалтын үйлчилгээний хөлсний хэмжээ тогтоох журам”-ыг шинэчлэн боловсруулаад байна.
Захиргааны ерөнхий хуулийн 62.1-т заасны дагуу журмын төсөлд санал авч байна.
Дэлгэрэнгүй мэдээллийг утас: 11331621, санал хүлээн авах цахим хаяг: bolor@cita.gov.mn

Журмын төслийг дараах линкээс татаж авна уу. 

Сэтгэгдэл үлдээх