Төрийн цахим харилцааны тухай хуулийн төсөлд санал авч байна

 In Мэдээ мэдээлэл, Фото мэдээ

Төрийн цахим харилцааны тухай хуулийн төслийг боловсруулж байгаатай холбогдуулан тус хуулийн төсөлд олон нийтийн саналыг авч байна.

ТӨРИЙН ЦАХИМ ХАРИЛЦААНЫ ТУХАЙ” ХУУЛИЙН
ТӨСӨЛ

ТӨРИЙН ЦАХИМ ХАРИЛЦААНЫ ТУХАЙ” ХУУЛИЙН
ТӨСЛИЙН ҮЗЭЛ БАРИМТАЛ

ТӨРИЙН ЦАХИМ ХАРИЛЦААНЫ ТУХАЙ ХУУЛЬ БОЛОВСРУУЛАХ ХЭРЭГЦЭЭ, ШААРДЛАГЫГ УРЬДЧИЛАН ТАНДАН СУДАЛСАН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН

Санал дуусах хугацаа: 2020.05.11-ний өдөр

Холбоо барих утас: 11 330784

Цахим шуудан: badamsuren@cita.gov.mn

Хаяг: Харилцаа холбоо, мэдээллийн технологийн газар