Монгол Улсын Харилцаа холбооны сүлжээний дугаарлалтын нэгдсэн төлөвлөгөөнд нэмэлт өөрчлөлт орууллаа

 In Мэдээ мэдээлэл, Фото мэдээ

Харилцаа холбоо, мэдээллийн технологийн газрын даргын 2018 оны А/104 дугаар тушаалаар батлагдсан “Монгол Улсын Харилцаа холбооны сүлжээний дугаарлалтын нэгдсэн төлөвлөгөө”-нд тус газрын даргын 2019 оны А/121, А/161 дугаар тушаалаар тус тус өөрчлөлт орсныг үүгээр мэдэгдэж байна.

“Монгол Улсын Харилцаа холбооны сүлжээний дугаарлалтын нэгдсэн төлөвлөгөө”