Радио давтамжтай холбоотой журмын төслүүдэд санал авч байна

 In Мэдээ мэдээлэл, Фото мэдээ

 “Радио долгионы тухай хууль”-д оруулсан нэмэлт өөрчлөлттэй холбогдуулан тус газраас Харилцаа холбооны зохицуулах хороотой хамтран шинэчлэн боловсруулсан дараах 3 журмын төсөлд олон нийтийн САНАЛ авч байна.

  1. Радио давтамжийн зурвасыг төлөвлөх, дахин төлөвлөх, хуваарилах, ашиглах журмын төсөл
  2. Радио давтамжийн нэгдсэн бүртгэлийн журмын төсөл
  3. Радио давтамжийн ашиглалт, үйлчилгээний төлбөрийн хэмжээ тогтоох журмын төсөл

Санал дуусах хугацаа:             2020.01.12-ны өдөр

Холбоо барих утас:                  11 330782

Цахим шуудан:                         ononchimeg@cita.gov.mn

Хаяг:                  Харилцаа холбоо, мэдээллийн технологийн газар