Радио давтамж ашиглах эрхийн бичгийн журмын төсөлд санал авч байна

 In Мэдээ мэдээлэл, Фото мэдээ

“Радио долгионы тухай хууль”-д оруулсан нэмэлт өөрчлөлттэй холбогдуулан энэхүү хуулийн 15.3 заалтыг үндэслэн “Радио давтамж ашиглах эрхийн бичиг олгох, эрхийн бичгийн хугацаа, хугацааг сунгах, шилжүүлэх, хүчингүй болгох журам”-ын шинэчлэн боловсруулсан төсөлд олон нийтийн САНАЛ авч байна.

Радио давтамж ашиглах эрхийн бичиг олгох, эрхийн бичгийн хугацаа, хугацааг сунгах, шилжүүлэх, хүчингүй болгох журам”-ын төсөл

Санал дуусах хугацаа: 2020.01.12-ны өдөр

Холбоо барих утас: 11 330782

Цахим шуудан: ononchimeg@cita.gov.mn

Хаяг: Харилцаа холбоо, мэдээллийн технологийн газар