Бүх нийтийн үйлчилгээний үүргийн сан бүрдүүлэх, зарцуулах журмын төсөлд санал авч байна.

 In Мэдээ мэдээлэл, Фото мэдээ

Бүх нийтийн үйлчилгээний үүргийн сан бүрдүүлэх, зарцуулах журмын төсөлд санал авч байна.

Харилцаа холбоо, мэдээллийн технологийн газраас “Бүх нийтийн үйлчилгээний үүргийн сан бүрдүүлэх, түүнийг зарцуулах журам”-ын төслийг боловсруулж, олон нийтэд танилцуулах, иргэд, үйлчилгээ эрхлэгчид, судлаачид, холбогдох байгууллагаас санал авахаар хүргэж байна. Журмын төсөлтэй холбоотой саналаа 2019 оны 12 сарын 20-ны дотор ирүүлэхийг хүсье.

Та журмын төсөлтэй холбоотой саналаа otgondolgor@cita.gov.mn хаягаар болон бичгээр Харилцаа холбоо, мэдээллийн технологийн газарт хандан ирүүлнэ үү.

Лавлах утас: 11-323947 

ТАНИЛЦУУЛГА (татах)

БНҮҮСан бүрдүүлэх, зарцуулах журмийн төсөл 2019.11.19 (татах)