ИНТЕРНЭТИЙН ДУНДЫН ХОЛБОЛТЫН ЖУРМЫН ТӨСӨЛД САНАЛАА ИРҮҮЛНЭ ҮҮ

 In Мэдээ мэдээлэл, Фото мэдээ

ХХМТГ-аас Харилцаа холбооны тухай хуулийн 6.1.14.г заасан журмыг боловсруулж буйтай холбогдуулан иргэн, байгууллага та бүхнийг саналаа ирүүлэхийг урьж байна.

Энэхүү журмын зорилго нь интернэтийн болон контент нийлүүлэх үйлчилгээ эрхлэгчийг интернэтийн дундын холболтын төхөөрөмжид холбох, түүний үйл ажиллагааг хэвийн явуулахад оршино.

Интернэтийн дундын холболтын журмын төсөл

Санал дуусах хугацаа: 2019.12.12-ны өдөр

Холбоо барих: 11 330784

Цахим шуудан: batnasan@cita.gov.mn

Хаяг: Харилцаа холбоо, мэдээллийн технологийн газрын Мэдээллийн технологийн бодлого, зохицуулалтын хэлтэс 212 тоот