“Хөгжлийн бэрхшээл судлал нь салбар дундын шинжлэх ухаан болох нь” сэдэвт эрдэм шинжилгээний хурал болно.

 In Мэдээ мэдээлэл, Фото мэдээ

Салбар бүрийн эрдэмтэн, судлаач, оюутан залуусын анхаарлыг хөгжлийн бэрхшээл судлалын салбар руу хандуулах, судалгаа шинжилгээний ажлыг өргөжүүлэн хөгжүүлэх зорилгоор жил бүр зохион байгуулдаг “Хөгжлийн бэрхшээл судлал нь салбар дундын шинжлэх ухаан болох нь” сэдэвт эрдэм шинжилгээний хурлыг 2019 оны 11-р сарын 28-ны өдөр зохион байгуулах гэж байна.

Эрдэм шинжилгээний хуралд хэлэлцэх судалгааны өгүүллийг 2019 оны 11-р сарын 15-ны өдрийн 17:00 цаг хүртэл  research@nrc.gov.mn хаягаар хүлээн авна. Материалыг хүлээн авсан талаар хариу мэдэгдээгүй тохиолдолд 99140583, 99891110 дугаарын утсаар лавлана уу.

Нийт ирсэн судалгааны өгүүллээс 8 илтгэлийг сонгон шалгаруулж 2019.11.29 өдөр эрдэм шинжилгээний хурал дээр хэлэлцүүлж 3 илтгэлийг сонгон шалгаруулна.

Эрдэм шинжилгээний хурлын Удирдамжийг дараах холбоосоор татаж авна уу

https://drive.google.com/file/d/1lCs-NrsjvhjeItJdBUvybq8RKmPg80BK/view?fbclid=IwAR1oFdWD8dvduB8JdTkMpSayd-Yj5VIE0cBbo9SQgal2JfZL2ve6VUf9rx8