Цахим засаглал үндэсний хөтөлбөрт саналаа ирүүлнэ үү

 In Мэдээ мэдээлэл, Фото мэдээ

Төрийн байгууллагын үйл ажиллагааны бүтээмж, үр ашгийг нэмэгдүүлэх, засаглалын ардчилсан, нээлттэй, хүнд сурталгүй, ил тод, хариуцлагатай байдлыг идэвхижүүлэх, төрийн үйл ажиллагааны инновацийг дэмжиж хөгжүүлэх зорилогтойгоор Цахим засаглал үндэсний хөтөлбөрийн төслийг боловсруулаад байна. Тус хөтөлбөрийг 2019-2022 оны хугацаанд хэрэгжүүлнэ.

Цахим засаглал үндэсний хөтөлбөрийн төсөл

Хөтөлбөрт тусгах саналаа дараах хаягаар ирүүлнэ үү

Цахим шуудан: anuujin@cita.gov.mn

Холбоо барих утас: 11-330784