Япон Улсын Засгийн газрын “JDS тэтгэлэгт хөтөлбөр” зарлагдлаа

 In Мэдээ мэдээлэл, Фото мэдээ

Японы улсын Засгийн газрын буцалтгүй тусламжийн хүрээнд хэрэгжиж буй “Хүний Нөөцийг Хөгжүүлэх JDS Тэтгэлэгт Хөтөлбөр” нь 2018 оны 8-р сарын 13-ны өдрөөс магистар болон доткторын  элсэлтээ зарлаж байна. Элсэн суралцагсадын материалыг 10-р сарын 19-ны өдөр хүртэл хүлээн авна.

Сонгон шалгаруулалтаар: МАГИСТАРТ төрийн байгууллагаас 18 хүн /Англи хэл/ хувийн хэвшлээс 2 хүн /Япон хэл/ ДОКТОРТ  төрийн байгууллагаас 2 хүн, нийт 22 хүнийг JDS оюутнаар шалгаруулж, Япон улсын их дээд сургуульд 100%-ын тэтгэлэгтэйгээр суралцуулах болно.

Нэмэлт мэдээллийг дараах холбоосоор авна уу.

phd-applicant-eligibility-

master-applicant-eligibility