Монгол Улсын Радио давтамжийн хуваарилалтын дунд хугацааны төлөвлөлт (2018-2023 он) батлагдлаа

 In Мэдээ мэдээлэл, Фото мэдээ

“Төрөөс мэдээлэл, харилцаа холбооны хөгжлийн талаар баримтлах бодлого (2017-2025)”-ын баримт бичгийн хэрэгжилтийг хангах ажлын хүрээнд ХХМТГ-ын даргын 2018 оны А/43 тоот тушаалаар “Радио давтамжийн хуваарилалтын дунд хугацааны төлөвлөлт” боловсруулах үүрэг бүхий ажлын хэсэг байгуулагдан 5 сарын хугацаанд ажиллалаа. Ажлын хэсэг Монгол Улсад ирэх 5 жилд радио давтамжийн чиглэлээр авч хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөлтийг боловсруулан ХХМТГ-ын даргын 2018 оны 8 дугаар сарын 28-ны өдрийн A/88 тоот тушаалаар батлуулав.

Радио давтамжийн хуваарилалтын дунд хугацааны төлөвлөлт (2018-2023)-ийг дараах линкээс үзнэ үү.

2018-2023