ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТАЛААРХ ЗАРЛАЛ

 In Мэдээ мэдээлэл, Фото мэдээ

 

 1. Засгийн газрын тохируулагч агентлаг Харилцаа Холбоо, Мэдээллийн Технологийн газрын Бүх нийтийн үйлчилгээний үүргийн сан нь “Харилцаа холбоо, мэдээллийн технологийн салбарын хүний нөөцийн судалгаа” ХХМТГ/201804011 дугаар бүхий зөвлөх үйлчилгээний гэрээ байгуулах гэж байгаа тул зөвлөхийн үйлчилгээ үзүүлэх хүсэлтэй хуулийн этгээдийг мэдүүлгээ ирүүлэхийг урьж байна.
 2. Энэхүү зөвлөх үйлчилгээ нь “Харилцаа холбоо, мэдээллийн технологийн салбарын хүний нөөцийн судалгаа”-ны ажил болно.
 3. Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулинд нийцүүлэн энэхүү зөвлөх үйлчилгээний тендерийн баримт бичигт тодорхойлсон журам болон зөвлөх сонгох хосолмол бага үнийн үнэлгээний аргыг үндэслэн зөвлөх үйлчилгээний гүйцэтгэгчийг сонгоно.
 4. Тендер шалгаруулалт нь цахим худалдан авах ажиллагааны системээр зарлагдаж байгаа тул tender.gov.mn хаягаар орж дэлгэрэнгүй мэдээлэл авна уу.
 5. Тендерт оролцогч нь тендерийн баримт бичгийг цахим системээр ирүүлнэ.
 6. Зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх хүсэлтэй этгээд нь ТБОНӨХБАҮХАТ Хуулийн 14-16 дугаар зүйлд заасан шалгуур үзүүлэлт, шаардлагуудыг хангаж буйг нотлох баримт бичгийн баталгаажуулсан хуулбарыг хавсарган ирүүлнэ. Үүнд:
 • Менежмент, хүний нөөцийн зөвлөх үйлчилгээний чиглэлийн их дээд сургууль, эрдэм шинжилгээний байгууллагын аль нэг байх;
 • Зөвлөх хуулийн этгээдийн танилцуулга, гэрчилгээний хуулбар;
 • Ижил төстэй /менежмент, хүний нөөцийн судалгааны/ ажлын туршлагын талаарх мэдээлэл;
 • Зөвлөх хуулийн этгээдийн ажиллах боловсон хүчний чадавхийн талаарх мэдээлэл /Зөвлөхийн баг нь 5-аас доошгүй гишүүнтэй байх/
 • Зөвлөх хуулийн этгээдийн санхүүгийн чадавхийн мэдээлэл
 1. Мэдүүлгээ ирүүлж буй зөвлөх нь уг үйлчилгээг гүйцэтгэх чадвартайг нотлох мэдээллийг (Ижил төрлийн ажлын туршлага, ажиллах боловсон хүчний чадвар, туршлагын талаарх мэдээлэл гэх мэт) ирүүлнэ.
 2. Гадаадын этгээд оролцох эрхгүй.
 3. Дотоодын давуу эрх олгохгүй.

Сонирхсон этгээд нэмэлт мэдээллийг 2018 оны 07-р сарын 09-ний өдрийн 10 цаг 00 минут хооронд авч болох бөгөөд мэдүүлгээ дор дурдсан хаягаар 2018 оны 07-р сарын  09-ний өдрийн 10 цаг 00 минут-ны дотор ирүүлнэ үү.

Сонирхсон этгээд тендерийн баримт бичиг болон бусад мэдээллийг доорх хаягаар авч болно.

Харилцаа холбоо, мэдээллийн технологийн газар

Бүх нийтийн үйлчилгээний үүргийн сангийн мэргэжилтэн Н.Пүрэвзул

15160 Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, Сүхбаатарын талбай 1

Харилцах утас: 11-323945, факс: 11-322347

Өрөөний дугаар: 404

И-майл: purevzul@cita.gov.mn

www.tender.gov.mn, www.cita.gov.mn, www.usof.gov.mn