ӨГӨГДӨЛ ХАМГААЛАХ ТУХАЙ СУДАЛГААНД ОРОЛЦОНО УУ

 In Мэдээ мэдээлэл, Фото мэдээ
 “Өгөгдөл хамгаалах тухай” хуулийн төсөл боловсруулагдаж байгаатай холбогдуулан иргэдийн хувийн мэдээллийг хамгаалах тухай мэдлэг ойлголтыг тандан судлах зорилгоор Харилцаа холбоо, мэдээллийн технологийн газраас энэхүү судалгааг явуулж байна. Иргэд та бүхэн судалгаанд идэвхитэй оролцоно уу. Судалгаанд оролцсоноор иргэн таны хувийн мэдээллийг цуглуулах, боловсруулахтай холбоотой эрхзүйн зохицуулалт бий болход чухал нөлөө үзүүлэх юм.
Судалгааг дараах холбоосоор орж бөглөнө үү