ХАЙЛТ

  МЭДЭЭ, МЭДЭЭЛЭЛ
САЛБАРЫН МЭДЭЭЛЭЛ
Төрийн өөрийн өмчийн эд хөрөнгийг түрээслэх түрээслэгчийг сонгон шалгаруулах урилга
Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газрын 2017 оны 02-р сарын 14-ны өдрийн 53 дугаарын тогтоолоор батлагдсан “Төрийн өөрийн өмчийн эд хөрөнгийн түрээслэгчийг сонгон шалгаруулах тухай”-ыг үндэслэн "Мэдээлэл холбооны сүлжээ" ХХК-ийн Улаанбаатар хотод байрлах Кабель шугамын тасаг АТС36-ын байр, АТС45-ын байр, АТС63-ын байр, Гачуурт тосгонд байрлах Холбооны салбарын байранд оффисын зориулалтаар талбай түрээслэх түрээслэгчийг сонгох шалгаруулалтыг зарлаж байна.
2017-04-24
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн сарын аяны хүрээнд
Манай компани ХАБЭА-н сарын аяныг зарлан, аяны хүрээнд олон арга хэмжээг зохион байгуулж байгаагийн нэг нь Азифарма ХХК-тай хамтран зохион байгуулж буй эрүүл мэндийн өдөрлөг юм.
2017-04-18

САЛБАРЫН  БАЙГУУЛЛАГУУД